Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojem v slovníku:

Svetová obchodná organizácia

Medzivládna organizácia, ktorá reguluje medzinárodný obchod medzi národmi.

Share this page:

Rýchle odkazy