Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term i ordlistan:

Världshandelsorganisationen

Mellanstatlig organisation som reglerar internationell handel mellan nationer.

Share this page:

Genvägar