Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Izraz v glosarju:

Neposeganje v blago

Določba v preferencialnih trgovinskih režimih v zvezi s prevozom blaga s poreklom z ozemlja ene pogodbenice v drugo. Če blago iz kakršnega koli razloga prehaja v državo, ki ni niti partnerska država niti država EU, ali se konča v državi, ki ni niti partnerska država niti država EU, določba omogoča delitev pošiljk v tretji državi in nekatere druge dejavnosti, pod pogojem, da blago ostane pod carinskim nadzorom v državi tranzita.

Deli to stran:

Hitre povezave