Izraz v glosarju:

Nemanipulacija

Določba v okviru preferencialnih trgovinskih režimov, povezana s prevozom blaga s poreklom z ozemlja ene pogodbenice na ozemlje druge. Če blago iz kakršnega koli razloga prečka ali se ustavi v državi, ki ni niti partnerska država niti država EU, določba omogoča delitev pošiljk v tretji državi in nekatere druge operacije, če blago ostane pod carinskim nadzorom v državi tranzita.

Deli to stran:

Hitre povezave