Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Izraz v glosarju:

Neposeganje v blago

Določba v preferencialnih trgovinskih režimih v zvezi s prevozom blaga s poreklom z ozemlja ene pogodbenice v drugo. Če blago iz kakršnega koli razloga prehaja v državo, ki ni niti partnerska država niti država EU, ali se konča v državi, ki ni niti partnerska država niti država EU, določba omogoča delitev pošiljk v tretji državi in nekatere druge dejavnosti, pod pogojem, da blago ostane pod carinskim nadzorom v državi tranzita.

Share this page:

Hitre povezave