Term fra ordlisten:

Med oprindelse i

Produkter med oprindelsesstatus, der opfylder alle gældende oprindelsesregler i en EU-præferencehandelsordning. Der er tale om i) produkter, der er fuldt ud fremstillet eller fremstillet, eller ii) produkter, der opfylder de produktspecifikke regler. Produkter, der udelukkende er fremstillet af disse materialer med oprindelsesstatus, anses også for at have oprindelsesstatus. Se også materialer uden oprindelsesstatus.

Relateret indhold:

Oprindelsesregler

Del denne side: