Sõnastiku mõiste:

Täielik kumulatsioon

Selliste kaubanduslepingute sätestamine, mis võimaldavad kohaldada mis tahes arvu riikide vahel kumulatsiooni kaupade suhtes, mis ei ole pärit vabakaubanduslepingu osalisriigist ja mida töödeldakse vabakaubanduslepingu territooriumil. Täielik kumulatsioon võimaldab kumuleerida päritolu arvestamist kogu vabakaubanduslepingu territooriumil isegi juhul, kui esialgne sisend ei ole päritolustaatusega. Täielik kumulatsioon on kõige paindlikum kumulatsiooni liik.

Seonduv sisu:

Päritolueeskirjad;

Jagage seda lehte: