Term i ordlistan:

Fullständig kumulation

Bestämmelser i handelsavtal som tillåter att kumulation tillämpas mellan ett antal länder för varor som inte har sitt ursprung i frihandelsavtalet och som behandlas i frihandelsavtalet. Full kumulation gör det möjligt att kumulera den behandling med ursprung som tillkommer inom hela frihandelsområdet, även när den ursprungliga importen inte har sitt ursprung. Full kumulation är den mest flexibla typen av kumulation.

Relaterat innehåll:

Ursprungsregler

Dela sidan:

Genvägar