Pojem v slovníku:

Úplná kumulácia

Poskytovanie obchodných dohôd, ktoré umožňujú uplatňovanie kumulácie medzi akýmkoľvek počtom krajín na tovar, ktorý nepochádza z krajiny, na ktorú sa vzťahuje dohoda o voľnom obchode, a ktorý sa spracúva na území dohody o voľnom obchode. Úplná kumulácia umožňuje kumulovať spracovanie počítajúce pôvod v rámci územia dohody aj vtedy, keď pôvodný vstup nie je pôvodný. Úplná kumulácia je najflexibilnejší typ kumulácie.

Súvisiaci obsah:

Pravidlá pôvodu

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy