Téarma gluaise:

Carnadh iomlán

Comhaontuithe trádála a sholáthar lenar féidir carnadh a chur i bhfeidhm idir aon líon tíortha maidir le hearraí nach de thionscnamh an Bhallstáit den chomhaontú saorthrádála iad agus nach ndéantar a phróiseáil i gcríoch an chomhaontaithe saorthrádála. Le carnadh iomlán is féidir próiseáil chomhairimh tionscnaimh a charnadh, ar próiseáil í a cuireadh isteach ar fud chríoch an chomhaontaithe saorthrádála, fiú nuair nach de thionscnamh an chéad ionchuir. Is é carnadh iomlán an cineál carntha is solúbtha.

Ábhar gaolmhar:

Rialacha maidir le tionscnamh

Roinn an leathanach seo: