Όρος στο γλωσσάριο:

Πλήρης σώρευση

Παροχή εμπορικών συμφωνιών που επιτρέπει τη σώρευση μεταξύ οποιουδήποτε αριθμού χωρών σε αγαθά που δεν κατάγονται από τη χώρα μέλος της ΣΕΣ και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο έδαφος της ΖΕΣ. Η πλήρης σώρευση επιτρέπει τη σώρευση της αθροιστικής μεταποίησης με βάση την προέλευση που προστίθεται σε ολόκληρη την επικράτεια της ΣΕΣ, ακόμη και όταν η αρχική συνεισφορά δεν προέρχεται. Η πλήρης σώρευση είναι ο πλέον ευέλικτος τύπος σώρευσης.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις