Téarma gluaise:

Ráta ginearálta

Taraifí allmhairiúcháin is infheidhme maidir leis na hearraí uile nach de thionscnamh tíortha a thagann faoin gcóireáil MFN nó maidir le hearraí nach eol nó nach bhfuil amhras ann fúthu.

Roinn an leathanach seo: