Pojem v slovníku:

Všeobecná sadzba

Dovozné clá uplatniteľné na všetok tovar, ktorý nepochádza z krajín, na ktoré sa vzťahuje doložka najvyšších výhod, alebo na tovar neznámeho alebo pochybného pôvodu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy