Речник на термините:

Обща ставка

Вносни мита, приложими за всички стоки, които не са с произход от държавите, попадащи в обхвата на третиране „най-облагодетелствана нация“, или за стоки с неизвестен или съмнителен характер.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки