Termin ze słowniczka:

Stopa ogólna

Cła przywozowe mające zastosowanie do wszystkich towarów niepochodzących z państw objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania lub z towarami nieznanego lub budzącego wątpliwości.

Udostępnij tę stronę: