Όρος στο γλωσσάριο:

Γενικός συντελεστής

Εισαγωγικοί δασμοί για όλα τα εμπορεύματα που δεν κατάγονται από χώρες που υπάγονται στη μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους ή εμπορεύματα άγνωστης ή αμφίβολης καταγωγής.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις