Glosārija termins:

Cena un frakts

Līgumā, kurā norādīts, ka pārdošana ir CFR, pārdevējs maksā par preču pārvadāšanu pa jūru uz galamērķa ostu un sniedz pircējam dokumentus, kas vajadzīgi, lai preces iegūtu no pārvadātāja. Pārdevējs sedz arī izmaksas par iekraušanu kuģos, eksporta formalitātes un jūras apdrošināšanu.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites