Όρος στο γλωσσάριο:

Κόστος και ναύλος

Σε σύμβαση που ορίζει ότι η πώληση είναι το ΚΠΑ, ο πωλητής πληρώνει για τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων στο λιμένα προορισμού και παρέχει στον αγοραστή τα απαραίτητα έγγραφα για την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα. Οι δαπάνες φόρτωσης στα πλοία, διατυπώσεων εξαγωγής και θαλάσσιας ασφάλισης βαρύνουν επίσης τον πωλητή.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις