Version: 1.3.0.36 (2021-02-26 16:09)
Glosārija termins:

Importētājs

Saistībā ar preferenciāliem tirdzniecības režīmiem attiecas uz personu vai uzņēmumu, kas pērk noteiktas izcelsmes produktu un pieprasa tam preferenciālu tarifa režīmu.

Share this page:

Tiešās saites