Glosārija termins:

Importētājs

Saistībā ar preferenciāliem tirdzniecības režīmiem attiecas uz personu vai uzņēmumu, kas pērk noteiktas izcelsmes produktu un pieprasa tam preferenciālu tarifa režīmu.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites