Pojem v slovníku:

Dovozca

V rámci preferenčných obchodných dohôd sa odkazuje na osobu alebo spoločnosť, ktorá kupuje pôvodný výrobok, a uplatňuje sa naň preferenčné sadzobné zaobchádzanie.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy