Όρος στο γλωσσάριο:

Εισαγωγέας

Στο πλαίσιο των προτιμησιακών εμπορικών καθεστώτων, το πρόσωπο ή η εταιρεία που αγοράζει το προϊόν καταγωγής και ζητεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση για το προϊόν αυτό.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις