Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Речник на термините:

Вносител

В рамките на преференциалните търговски режими означава лицето или дружеството, което купува продукта с произход, и иска за него преференциално тарифно третиране.

Share this page:

Бързи връзки