Version: 1.4.0.39 (2021-03-19 17:25)
Речник на термините:

Вносител

В рамките на преференциалните търговски режими означава лицето или дружеството, което купува продукта с произход, и иска за него преференциално тарифно третиране.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки