Navodila za izvoz blaga

Ali namerava vaše podjetje izvažati blago iz EU? Ta oddelek vam pomaga razumeti, ali je vaše podjetje pripravljeno za izvoz, in opisuje različne korake izvoznega postopka.

5 koraki za izvozizdelka

 
 

Preden začnete delovati – ali je vaše podjetje pripravljeno trgovati?

Ali nameravate izdelek prvič izvoziti?

Preden to storite, preverite, ali je vaše podjetje pripravljeno:

 • Ali je vaš izdelek že uspešen na domačem trgu ali v drugih državah EU?
 • Ali je vaše podjetje zmožno prodajati izdelek na tujih trgih zunaj EU? Ali ima dovolj osebja, časa, finančnih in pravnih virov?
 • Ali je vodstvo vašega podjetja zavezano širitvi na izvozne trge zunaj EU?
 • Ali ima vaše podjetje celovit finančni/tržni/poslovni načrt z jasno opredeljenimi cilji v podporo izvozu na trge zunaj EU?
 • Ali ima vaše podjetje konkretno strategijo za izvoz izdelka na vaš izvozni trg? Izdelek lahko na primer izvozite neposredno kupcu na vašem izvoznem trgu, kot je drugo podjetje ali potrošnik, ali posredno z zaposlitvijo tretje osebe, kot je zastopnik ali distributer. Platforme za e-trgovanje lahko podpirajo tudi neposreden in posreden izvoz.
 • Če je ustrezno, ali je intelektualna lastnina, povezana z vašim izdelkom, zaščitena na vašem izvoznem trgu?
 • Ali ima vaše podjetje zmogljivosti in strokovno znanje za prilagoditev svojega izdelka kulturnim preferencam ali različnim tehničnim standardom v državah zunaj EU?

Preden nadaljujete, skrbno preučite zgornja vprašanja in o njih razpravljate v svojem podjetju, da se odločite, ali ste pripravljeni na trgovanje z državami, ki niso članice EU, ali katere ukrepe morate sprejeti, da se pripravite na to.

 

1

Poiščite trg in kupca

Za izvoz blaga zunaj EU morate najprej identificirati trg in poiskati kupca za svoj izdelek. Informacije, ki jih ponuja Moj trgovinski pomočnik, vam bodo pomagale pri prepoznavanju ustreznih trgov za vaš izdelek. Prav tako vam bo v pomoč pri določanju zahtev za kupca, kot so zahteve za registracijo ali licenciranje za poslovanje z določenim blagom ali sodelovanje na določenem gospodarskem področju. Ker je vaš kupec običajno uvoznik in prevzame odgovornost za vnos vašega izdelka v namembno državo in na njen trg, je njegova kvalifikacija za to vlogo ključnega pomena.

Pri ugotavljanju priložnosti na izvoznem trgu in iskanju kvalificiranih kupcev so lahko v pomoč naslednje institucije ali gospodarski subjekti.

 • Gospodarske zbornice vam lahko posredujejo informacije o različnih trgih in poslovnih partnerjih ter vas napotijo na ustrezna poročila.
 • V pomočso lahko ponudniki novic o trgovini ali agencije za spodbujanje trgovine v vaši državi ali na izbranem izvoznem trgu, ki zajemajo analizo trga in oceno poslovnih priložnosti. Ti organi pogosto zagotavljajo študije o ključnih izvoznih sektorjih.
 • Svetujejo lahko tudi izvozni svetovalci in ustrezne banke.

Kako izbrati svoje ciljne trge?

Preverite potencialne izvozne trge, da ocenite, ali obstaja povpraševanje po vašem izdelku, in razmislite, ali bi bil vaš izdelek konkurenčen na izvoznem trgu.

Preverite trgovinsko statistiko svojega potencialnega ciljnega trga.

Statistični podatki o uvozu lahko pokažejo, ali vaša ciljna država že uvaža vašo vrsto izdelka, iz katere prihaja uvoz in ali na trgu že obstaja velika ponudba. Nizke številke lahko pokažejo priložnost, vendar tudi pokažejo ovire za dostop do trga ali celo ovire, ki jih lahko preverite pri Moji strokovni sodelavec.

Kako poiskati morebitne kupce?

Ko izberete enega ali več ciljnih trgov, je naslednji korak opredelitev potencialnih trgovinskih partnerjev in poslovnih stikov.

Partnerji in kontakti so na voljo na spletni strani:

Takšni dogodki se vse pogosteje ponujajo na spletu in morda bi bilo primerno preučiti ustrezne možnosti.

V nasprotju z domačimi transakcijami je treba skrbno preveriti kvalifikacijo kupca za uvozno transakcijo in dejansko uporabo ali trženje vašega izdelka v namembni državi.

Preverite lahko tudi, ali lahko prodajate vladi na svojem potencialnem izvoznem trgu.

Kaj so javna naročila?

 

2

Preverite izvozne pogoje v EU in uvozne zahteve na vašem ciljnem trgu

Za izvoz izdelka zunaj EU morate izpolnjevati nekatere osnovne zahteve.

Kako lahko izvažate?

Izdelek lahko izvažate na različne načine.

 • Izvozite lahko na primer neposredno kupcu na vašem izvoznem trgu. To je lahko drugo podjetje ali potrošnik.
 • Druga možnost je, da zlasti zelo majhna podjetja pogosto izvažajo posredno prek platform za e-trgovanje.

 

Kaj je e-trgovanje?

Kdo lahko izvaža?

 • Običajno morate imeti sedež v EU kot podjetje ali stalna poslovna enota. To vključuje registracijo za namene DDV.
 • Na splošno se morate registrirati tudi v nacionalnem poslovnem registru. Za več informacij se obrnite na lokalno gospodarsko zbornico.
 • Če ne prebivate v EU, morate imeti delovno dovoljenje za opravljanje neodvisne gospodarske dejavnosti; poleg tega morate poiskati osebo s sedežem v EU, ki je pripravljena delovati v vašem imenu kot izvoznik (npr. ponudnik logističnih storitev ali carinski zastopnik).

Kako se registrirati kot izvoznik?

Kot izvoznik EU morate pri pristojni carinski upravi zaprositi za t. i. registracijsko in identifikacijsko številko gospodarskega subjekta (EORI).

EORI je identifikacijska številka, ki velja po vsej EU in jo potrebujete za vse carinske izvozne deklaracije.

Nasvet: Ta postopek lahko traja nekaj časa, zato ga je treba izvesti precej vnaprej.

Preferencialni trgovinski sporazumi:

Če želite izvažati v državo, s katero ima EU sklenjen preferencialni trgovinski sporazum, in ste upravičeni do nižjih tarif, boste morda morali zaprositi tudi za status pooblaščenega izvoznika (EA) ali, odvisno od sporazuma, za registracijo izvoznika (REX). EA se uporablja v sistemu REX in prek vaše nacionalne carinske uprave.

Kot pooblaščeni izvoznik lahko kot registrirani izvoznik sestavite „izjave o poreklu“, ki presegajo mejne vrednosti za pošiljke, kot so opredeljene v ustreznem sporazumu. V teh izjavah ali izjavah je navedeno, da so izdelki za izvoz v skladu s pravili o poreklu, določenimi v določenem trgovinskem sporazumu.

Morebitne poenostavitve

Če pogosto izvažate in imate usposobljeno osebje ter zanesljivo organizacijo carinskih postopkov, lahko zaprosite za poenostavljene carinske deklaracije, kot je predvideno v carinskem zakoniku Unije. V zvezi s tem lahko bolj izkušeni trgovci upoštevajo tudi status pooblaščenega gospodarskega subjekta.

Ali je izvoz vašega izdelka v EU omejen?

Izvoz določenega blaga ali izvoz proizvoda v določeno namembno državo se lahko prepove ali omeji. Morda boste potrebovali licenco ali dovoljenje.

 • V TARIC preverite, ali potrebujete izvozno dovoljenje za svoj izdelek;
 • Preveri izvozne omejitve na zemljevidu sankcij EU.
 • Za nekatere izdelke lahko izjemoma obstajajo nacionalne omejitve v vaši državi članici, ki jih morate preveriti pri svojih pristojnih organih.

Glavne vrste izdelkov, ki so omejeni ali prepovedani, so:

 • nekatere žive živali, meso in rastline.
 • ogrožene vrste
 • nekatera živila
 • nevarne kemikalije
 • zdravila in zdravila
 • orožje
 • blago z dvojno rabo
 • odpadki
 • kulturne dobrine (cenovne starine in umetniška dela)
 • ponarejeno ali piratsko blago
 • nedostojni članki, publikacije in videoposnetki

Za take proizvode se preveri, katera pravila se uporabljajo.

Ali na vašem izvoznem trgu obstajajo kakšne omejitve?

Prav tako morate zagotoviti, da država, ki jo želite izvažati, ne uporablja nobenih prepovedi ali omejitev za izdelek, ki mu prepovedujejo vstop v državo ali dajanje na njen trg. Čeprav bo vaš kupec običajno prevzel odgovornost za uvoz in uporabo ali trženje vašega izdelka, se morate za uspešne in trajnostne transakcije zavedati prepovedi uvoza in uvoznih omejitev v državi uvoza.

Za celovit opis omejitev v različnih namembnih državah obiščite Moj trgovinski pomočnik.

Poleg tega so splošna pojasnila o različnih vrstah omejitev na voljo v oddelku „Blago“.

Katere tarife veljajo za vaš izdelek?

Za vaš izdelek bomordatreba plačati tarife, ko je dan na izvozni trg. Tarife, ki se uporabljajo v različnih namembnih državah, so na voljo v Moji trgovinski asistent

Odvisno je od vašega soglasja in pogodbe s kupcem, vendar je v večini primerov priporočljivo, da se carinjenje pri uvozu prepusti kupcu, ki nato plača carine ter davke in dodatne dajatve, ki zapadejo v plačilo ob uvozu. Ne pozabite, da bo ta dodatek k ceni vašega izdelka na vašem izvoznem trgu. Ti tako imenovani iztovorjeni stroški bi morali biti še vedno konkurenčni.

 

Kaj je uvozna tarifa?

Ali lahko moje podjetje izkoristi preferencialni trgovinski sporazum med EU in namembno državo?

Če je EU sklenila preferencialni trgovinski sporazum z namembno državo, se lahko vaš izdelek zniža ali celo popolnoma odpravi. Te carine se imenujejo preferencialne tarifne stopnje.

V Moji trgovinski asistentboste uporabili preferencialne tarifne stopnje, ki se uporabljajo za izdelke s poreklom iz EU v različnih namembnih državah.

Vendar so te preferencialne tarifne stopnje pogojene s tem, da se vaš izdelek proizvaja na ozemlju partneric preferencialnega trgovinskega sporazuma, in v skladu s pravili o poreklu iz tega sporazuma.

Zato morate najprej preveriti, ali obstajata preferencialna stopnja dajatve in tako imenovana preferencialna stopnja med običajno tarifno stopnjo MFN in preferencialno stopnjo EU.

V tem primeru in želite predložiti dokazilo o preferencialnem poreklu, ki omogoča uporabo preferencialne stopnje, boste morali izpolnjevati pravila o poreklu.

V ta namen boste potrebovali ustrezna dokazila o statusu porekla materialov, ki izvirajo od tretjih oseb. V EU se to izvede s tako imenovanimi izjavami dobavitelja, ki jih boste morali zbrati v ta namen.

Za več informacij o posebnih pravilih, ki veljajo za vaš proizvod, in o namembni državi se lahko obrnete na Mojega trgovinskega pomočnika.

Trgovinski sporazumi EU:

 • zagotoviti stabilnejši in predvidljivejši sklop pravil za vas pri trgovanju s tujimi trgi.
 • zagotoviti, da zakonodaja države, ki ni članica EU, ne diskriminira proizvodov EU.
 • ustvariti nove in boljše izvozne priložnosti za vaše podjetje ter olajšati naložbe v tujini.

Ali se za vaš proizvod uporabljajo kakršni koli ukrepi trgovinske zaščite?

Državauvoznica lahko za vaš proizvod uporabi ukrepe trgovinske zaščite. Takšni ukrepi lahko pomenijo znatne stroške, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju vašega izvoza. Najpomembnejši so protidampinški ukrepi, lahko pa obstajajo tudi izravnalni ali zaščitni ukrepi. Čeprav vaš kupec v skladu s pogodbenim sporazumom običajno deluje kot uvoznik in nosi take dodatne stroške, so lahko ovira za uspešne in trajnostne transakcije.

Povezani ukrepi, odvisno od primera, ki jih uporablja določena država uvoznica, se odražajo v zadevi Moj trgovinski pomočnik.

Kateri so ustrezni davki in dodatne dajatve na vašem izvoznem trgu?

Preverite tudi, katere davke in po potrebi dodatne dajatve je treba plačati ob uvozu vašega izdelka. Za davke in dodatne dajatve, ki zapadejo v plačilo ob uvozu v različne namembne države, se lahko obrnete tudi v Moji trgovinski pomočnik.

Običajno jih bo kril kupec v svoji vlogi pri uvozniku, vendar bodo povečali iztovorjene stroške in s tem konkurenčnost vašega izdelka na izvoznem trgu. V zvezi s slednjim razmislite o uskladitvi z vašim uvoznikom.

Pri neposredni prodaji potrošnikom preverite, ali se morate registrirati pri davčnih organih na vašem izvoznem trgu.

Kakšne so zdravstvene, varnostne in tehnične zahteve za vaš izdelek?

Zahteve bodo odvisne od vašega izvoznega trga. Za njihovo izpolnjevanje je običajno odgovoren vaš kupec kot uvoznik, ki pa bo potreboval vašo pomoč pri dokazovanju te skladnosti. Ker je to določeno v pogodbenem sporazumu, morate prevzeti samo odgovornost za zahteve, ki jih lahko izpolnite v vlogi izvoznika. Uskladitev z uvoznikom ni le priporočljiva, temveč je običajno potrebna. Informacije v razdelku Moj trgovinski pomočnikvam bodo pomagale razlikovati med objektivnimi zahtevami in individualnimi interesi kupca.

Zahteve bodo odvisne od vašega izvoznega trga.

Za primer:

Morda boste morali predložiti potrdila, ki dokazujejo, da vaš izdelek izpolnjuje zdravstvene in varnostne zahteve države. Ti se lahko razlikujejo od tistih v EU.

Večina proizvodov mora izpolnjevati tehnične ali zdravstvene in higienske zahteve (pogosto imenovane sanitarne in fitosanitarne zahteve) na vašem izvoznem trgu. Te lahko zahtevajo različne vrste preskušanja in certificiranja.

To pogosto velja za tehnične zahteve za industrijske proizvode ter za zdravstvene in higienske zahteve za živila in kmetijske proizvode.

Večina držav zahteva zdravstvena spričevala za:

 • rastline
 • žive živali
 • proizvodi živalskega izvora
 • genski materiali

Medicinske pripomočke, na primer, mora običajno spremljati tudi certifikat.

Kako certificirati izdelek?

V razdelku „Postopki in formalnosti“ pri Moji trgovinski strokovno-tehnični uslužbenec preverite naslednje in, odvisno od primera, stranki pojasnite naslednje:

 • Katere so zahteve za certificiranje na vašem izvoznem trgu.
 • Katera potrdila sprejmejo pristojni organi.
 • Ali testiranje lahko opravi pooblaščeni laboratorij ali institucija v EU
 • ali pa je treba potrdilo opraviti v namembni državi.

Kakšne so zahteve glede pakiranja in označevanja vašega izdelka?

Države imajo pogosto podrobne zahteve za pakiranje in označevanje proizvodov.

Te zahteve so lahko obvezne ali prostovoljne.

 • Obvezne oznake in oznake na potrošniških proizvodih in njihovi embalaži so običajno povezane z vprašanji javne varnosti, zdravja in/ali okolja. Zagotovijo lahko informacije, kot so sestavine ali datum uporabe.

Običajno obstajajo različne agencije, pristojne za različne industrije, npr. medicinska, električna, prehrambena in kemična industrija, ki imajo vse zelo različne zahteve.

Za pregled s tem povezanih zahtev, ki jih uporablja določena država uvoza, si oglejte oddelek „Postopki in formalnosti“ Mojega pomočnika za trgovino.

Ali vaš izdelek potrebuje zaščito intelektualne lastnine?

Pomembno je, da preverite, kako je intelektualna lastnina vašega izdelka zaščitena v državi, v katero želite izvažati.

 

 • Preverite, ali morate zaprositi za nove patente ali kako so vaši modeli, avtorske pravice ali geografska označba zaščiteni na vašem izvoznem trgu.

Če ima EU sklenjen trgovinski sporazum z državo, v katero želite izvažati, lahko sporazum zagotovi dodatno zaščito.

 

3

Pripraviti prodajo in organizirati prevoz

Kako si odgovornost delite med vami in vašim kupcem?

Kot je bilo že navedeno zgoraj, je odgovornost strank v izvozni/uvozni transakciji določena v pogodbenem sporazumu. Razen če obstajajo posebni razlogi, mora odgovornost za uvoz, uporabnost ali trženje vašega izdelka prevzeti kupec kot uvoznik. Od tega pravila bi morali odstopati samo izkušeni trgovci. Glede na pravne predpise v državi uvoza morda ne boste mogli izpolniti nekaterih zahtev v tej državi, tako da bi jih moral ohraniti kupec.

Za opredelitev pogodbenih obveznosti strank lahko uporabite Incoterms®.

Incoterms® je določil odgovornosti prodajalcev in kupcev za dostavo, zavarovanje in prevoz blaga na podlagi prodajnih pogodb ter določil, kdo je odgovoren za carinske izvozne formalnosti v EU in uvozne formalnosti v namembni državi.

Primeri:

 • „Free on Board“ (FOB): pomeni, da je izvoznik ali prodajalec odgovoren za plačilo vseh lokalnih stroškov:
 • prevoz blaga v odpremno pristanišče
 • stroški natovarjanja
 • postopki carinjenja v državi izvoznici.

 

Vaša stranka je odgovorna za stroške:

 • prevoz od pristanišča odpreme naprej
 • zavarovanje
 • raztovarjanje
 • prevoz od pristanišča prihoda do končnega namembnega kraja.
 • „Stroški, zavarovanje in prevoznina“ (CIF)pomeni, da je izvoznik odgovoren za lokalne stroške v okviru FOB in:
 • tovorne pristojbine
 • zavarovanje

V skladu s CIF je izvoznik odgovoren za vse stroške, dokler izdelki ne prispejo v namembno pristanišče.

Upoštevati je treba, da Incoterm® EXW ne sme spremeniti vaše odgovornosti izvoznika do organov v vaši državi, medtem ko DDP pomeni tveganje za prevzem odgovornosti v državi uvoza, ki jih izvoznik ne more izpolniti.

Kdo vam lahko pomaga pri izvozu in prevozu?

Špediter lahko pomaga pri:

 • ureditev prevzema in dostave vašega blaga
 • pogajanja o prevozninah s prevozniki
 • prostor za rezervacijo tovora
 • pakiranje
 • zavarovanje
 • priprava carinskih dokumentov v vašem imenu

Poiščite programe za financiranje izvoza in podporo izvozu, ki jih vlade pogosto zagotavljajo v sodelovanju z bankami ali zavarovalnicami.

 • Razmislite o zavarovanju izvoza, ki ga ponujajo zasebne stranke ali nacionalne finančne institucije za izvoz in uvoz.

 

4

Priprava dokumentov za izvozno carinjenje v EU

Dokumenti, pripravljeni za izvoz, se vsaj delno uporabljajo tudi za uvoz v namembno državo. Zato je treba pri njihovi pripravi upoštevati ustrezne zahteve in jih po potrebi uskladiti z vašim kupcem kot uvoznikom.

Katere dokumente je treba pripraviti za carino?

 

Pri nacionalnem carinskem organu morate najprej predložiti elektronsko izvozno deklaracijo.

Vsaka država EU ima svoj sistem elektronske obdelave. Za majhne pošiljke, katerih vrednost je nižja od 1 000 EUR, zadostuje ustna izjava, ki ji je priložena prevozna listina ali račun.

Izvozna deklaracija vsebuje potrebne informacije o samem blagu in prevozu. Vključuje:

 • poreklo blaga,
 • namembna država,
 • oznake blaga,
 • oznake carinskega postopka in
 • vrednost blaga.

Dokumenti, ki jih morate pripraviti, vključujejo:

 • Račun in prevozne listine ter dobavnica: Vse dokumente morate hraniti vsaj tri leta v primeru kakršnih koli pregledov po izvoznem carinjenju (nacionalna trgovinska in davčna zakonodaja pogosto določa daljša obdobja).
 • Evidence o DDV in izvozu: Pri izvozu iz EU je vaš izdelek oproščen davka na dodano vrednost (DDV) v EU, ne glede na to, ali prodajate podjetju ali posameznemu potrošniku, pod pogojem, da vodite evidenco o izvozu in dokazilo o izvozu, ki ga je izdal carinski organ.
 • Potrdila ali licence: morda bodo potrebna tudi fitosanitarna spričevala ali izvozna dovoljenja za namene izvoza.

Kdo vloži carinsko deklaracijo?

Carinsko deklaracijo lahko vložite sami ali pa jo lahko vloži ponudnik storitev, ki je vaš carinski zastopnik. Če zaposlujete špeditersko podjetje ali carinski posrednik, lahko ukrepate v vašem imenu.

Kako predložiti izvozno deklaracijo in blago za izvoz?

Izvozni postopek poteka v dveh fazah:

 • vložitev izvozne deklaracije in predložitev blaga carinskemu uradu izvoza ter
 • predložitev blaga in navedbo glavne referenčne številke (MRN) izvozne deklaracije na carinskem uradu izstopa, ki ji sledi prepustitev za izstop.

 

Izvozna deklaracija se predloži prek elektronskega sistema vašega carinskega organa.

Na splošno morate vložiti izvozno deklaracijo pri carinskem uradu, pristojnem za kraj, kjer ima vaše podjetje sedež, ali, odvisno od primera, pri carinskem uradu, kjer se blago zapakira ali natovori za izvoz iz EU.

Če vrednost blaga v eni izvozni pošiljki ne presega 3 000 EUR in za blago ne veljajo prepovedi ali omejitve, se lahko izvozna deklaracija vloži pri carinskem uradu v kraju izstopa.

 

Upoštevajte, da je treba izvozno deklaracijo vložiti pred dejanskim trenutkom, ko bo blago zapustilo EU. Dati carinskemu uradu izvoza dovolj časa za izvedbo potrebnih analiz tveganja, preden odobri sprostitev blaga.

Kaj se zgodi po predložitvi izvozne deklaracije?

Obstajajo trije možni primeri:

 • Vaše blago se lahko prepusti v izvoz na podlagi vaše predložene izvozne deklaracije ali
 • Vaše blago se lahko izbere za preverjanje dokumentov, od vas pa se lahko zahteva predložitev dodatnih dokumentov, preden se lahko blago carini, ali
 • Vaš izvoz se lahko izbere za dokument in fizični pregled.

Za rednejši izvoz bi bilo treba razmisliti o poenostavljenih carinskih deklaracijah, kot je predvideno v carinskem zakoniku Unije.

Za več podrobnosti glej:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/strani/obdavčitev/datoteke/viri/dokumenti/carinski/carinski_code/ guidance_export_en.pdf

 

5

Pripraviti dokumente za carinjenje pri uvozu v namembni državi.

Ko vaše blago prispe v namembno državo, se bodo za vaš izvoz uporabljale lokalne uvozne zahteve in postopki. Uporabite moj trgovinski pomočnik, da določite te zahteve in jih uskladite z vašim kupcem.

Nasvet:

 • Včasih je mogoča obdelava pred prihodom, kar pomeni, da lahko ustrezne dokumente predložite pred prihodom blaga v državo, v katero izvažate.
 • S kupcem se morate dogovoriti, katere dokumente mora pripraviti izvoznik in kateri kupec, ki je kot uvoznik običajno odgovoren za carinjenje in carine ter davke in dodatne dajatve. Vloge in odgovornosti izvoznika in uvoznika so opredeljene v pogodbenem sporazumu, o katerem se je treba v zvezi s tem skrbno pogajati.

Dokumenti, ki jih lahko zahtevajo pristojni organi v namembni državi

 • Trgovinski račun (s posebnimi zahtevami glede oblike in vsebine).
 • Dobavnica
 • Uvozna dovoljenja (samodejna ali neavtomatska) za nekatero blago.
 • Potrdila, ki dokazujejo, da je izdelek skladen z obveznimi predpisi o proizvodih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje.
 • Dokazilo o preferencialnem poreklu (tj. EUR.1, EUR-MED, izjava o poreklu ali izjava o poreklu), če se uporablja preferencialni trgovinski sporazum med EU in namembno državo ter vaši izdelki izpolnjujejo ustrezna pravila o poreklu.
 • Potrdilo o poreklu, ki dokazuje nepreferencialno poreklo vašega izdelka:
  • Potrdilo o (nepreferencialnem) poreklu se lahko zahteva v primeru uvoznih omejitev za (nekatere) proizvode iz določenih držav, uporabe ukrepov trgovinske zaščite ali spremljanja namenskega uvoza. Vendar lahko tudi uvoznik za svoje namene zahteva tako potrdilo.
  • Potrdila o poreklu običajno izda vaša lokalna gospodarska zbornica. V nekaterih državah se ta odgovornost lahko dodeli tudi ministrstvom ali carinskim organom.

Kje lahko najdete več informacij?

 

Vaš kontrolni seznam: 5 koraki za izvoz izdelka

Preden začnete

 • Oglejte si kontrolni seznam vprašanj za oceno pripravljenosti vašega podjetja za izvoz.
 • Razpravljajte o tem, ali je vaše podjetje pripravljeno trgovati z državami, ki niso članice EU, in se odločite, katere ukrepe je treba sprejeti za pripravo na prihodnje trgovinske dejavnosti zunaj EU.

Korak 1: Poiščite trg in kupca

 • Izberite nov izvozni trg.
 • Ocenite poslovni potencial in konkurenčnost vašega izdelka.
 • Vključite stroške, povezane z izvozom, v izračune cen, kot so tarife, stroški prevoza, stroški agentov itd.
 • Opredelitev morebitnih kupcev.
 • Poiščite agencijo/institucijo/partnerja za podporo pri formalnostih izvoznih postopkov. Na primer za pripravo pogodb, določitev plačilnih pogojev, preverjanje kreditne sposobnosti kupca in morebitne omejitve glede prenosa denarja v državi uvoza.
 • Skrbno opredeliti in si deliti odgovornosti med prodajalcem/izvoznikom in kupcem/uvoznikom, tako da se predpostavljajo le tiste, ki jih je dejansko mogoče izpolniti.

Korak 2: Preverite izvozne pogoje v EU in ocenite zahteve na vašem izvoznem trgu

 • Ugotovite, katere so pravne zahteve za izvozno podjetje.
 • Pridobite registracijsko in identifikacijsko številko gospodarskega subjekta (EORI) (zanjo zaprosite precej vnaprej).
 • Če je EU sklenila trgovinski sporazum z državo, v katero želite izvažati, preverite redne in preferencialne dajatve za določitev preferencialne stopnje. Odvisno od primera, ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje ustrezna pravila o poreklu, in navedite veljavno (preferencialno) tarifno stopnjo.
 • Zaprosite za dovoljenje pooblaščenega izvoznika ali se registrirate v sistemu REX, če želite izvažati v državo, s katero ima EU sklenjen trgovinski sporazum, in želite zahtevati preferencialne tarife.
 • Ocenite, ali v EU veljajo kakršne koli omejitve ali prepovedi za izvoz v želeno ciljno državo ali izvoz vašega izdelka.
 • Preverite, kateri davki in dodatne dajatve se uporabljajo na vašem izvoznem trgu.
 • Preverite, ali se za vaš izdelek uporabljajo morebitni ukrepi trgovinske zaščite.
 • Preverite, ali potrebujete davčno številko za prodajo izdelka na vašem izvoznem trgu (če prodajate neposredno potrošnikom).
 • Pozanimajte se o veljavnih zdravstvenih, varnostnih in tehničnih zahtevah na zadevnem izvoznem trgu.
 • Oceniti postopek certificiranja in dokumentacijo, ki se zahteva v namembni državi (vključno s preverjanjem laboratorijev, potrebnih za preskuse in certificiranje).
 • Preverjanje pravil o pakiranju in označevanju na izvoznem trgu.
 • Preverite, ali morate zaščititi intelektualno lastnino za svoj izdelek na izvoznem trgu.

Korak 3: Pripraviti prodajo in organizirati prevoz

 • Pripravi in podpiše pogodbo s kupcem, vključno z dogovorom o tem, kdo je odgovoren za kaj in za organizacijo postopka prevoza.
 • Razmislite o zavarovanju izvoza
 • Navedite ustanove, ki vam lahko pomagajo pri organizaciji postopka izvoza in morebitnih programov za podporo izvozu (če je potrebno).

Korak 4: Priprava dokumentov za izvozno carinjenje v EU

 • Izpolnite in predložite izvozno deklaracijo.
 • Opredeli vse dodatne dokumente, ki se lahko zahtevajo, in načrtuje možnost, da carinski organi zahtevajo dodatno dokumentacijo ali izvedejo fizične preglede.
 • Blago za izvoz predložite carinskim uradom za izvoz in izstop.

Korak 5: Priprava dokumentov za carinjenje pri uvozu v namembni državi

 • S kupcem se seznanite z dokumenti, ki jih zahtevajo pristojni organi v namembni državi.

S kupcem se dogovorite o tem, kdo je odgovoren za predložitev katerih dokumentov ter kdo je odgovoren za carinjenje ob uvozu in plačilo carinskih dajatev ter davkov in dodatnih dajatev. Prevzemite samo obveznosti, ki jih lahko izpolnite.

Deli to stran:

Hitre povezave