Zdravje in varstvo potrošnikov za proizvode živalskega in rastlinskega izvora

Ta stran je referenčni dokument samo za zahteve po vsej EU. Glede na namembno državo EU se lahko uporabljajo dodatne zahteve. Za vse podrobnosti se obrnite na „Moje trgovino“.

Na tej strani se splošni opis vsake postavke zagotavlja v vseh jezikih EU. Podatki pa so na voljo samo v angleškem jeziku.

Zdravje živali

Obvezni pogoji za uvoz živali in proizvodov živalskega izvora v EU (zdravstvena odobritev, odobrena ustanova, zdravstvena spričevala, zdravstveni nadzor, skupni veterinarski vstopni dokument)

 

Nadzor nad zdravstvenim nadzorom živih živali

Žive živali se lahko uvozijo v EU le, če prihajajo iz tretje države, ki je uvrščena na pozitivni seznam upravičenih držav za ustrezno žival, so jim priložena ustrezna spričevala in je bil uspešen obvezni nadzor na mejni kontrolni točki zadevne države članice (MKT).

 

Zdravstveni nadzor proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi

Uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, mora biti skladen z naslednjimi zdravstvenimi zahtevami, med drugim v zvezi z zdravstvenimi razmerami, povezanimi z javnim zdravjem in varstvom živali, odobritvijo za zdravje države in odobrenimi obrati.

 

Zdravstveni nadzor proizvodov živalskega izvora, ki niso namenjeni za prehrano ljudi

Uvoz proizvodov živalskega izvora, ki niso namenjeni prehrani ljudi, v EU mora biti v skladu s splošnimi pravili javnega zdravja in zdravja živali. S tem naj bi zagotovili visoko raven zdravja in varnosti v celotni prehranski verigi in preprečili širjenje bolezni, ki so nevarne za rejne živali ali ljudi.

 

Zdravstveni nadzor ribiških proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi

Uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva za prehrano ljudi mora izpolnjevati splošne zdravstvene zahteve, povezane z odobritvijo zdravstvene ustreznosti s strani pooblaščene države, odobrene ustanove, zdravstvenega spričevala in zdravstvenega nadzora.

 

Zdravstveni nadzor ribiških proizvodov, ki niso namenjeni za prehrano ljudi

Uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki niso namenjeni prehrani ljudi, mora izpolnjevati splošne zdravstvene zahteve, povezane z odobritvijo zdravstvene ustreznosti s strani pooblaščene države, odobrene ustanove, zdravstvenega spričevala in zdravstvenega nadzora.

 

Zdravstveni nadzor nad semenom, jajčnimi celicami in zarodki

Uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov živali v Evropsko unijo mora zagotoviti odsotnost posebnih patogenov, ki bi jih ti izdelki lahko prenašali, in preprečiti kontaminacijo med ženskimi prejemniki in njihovimi potomci.

 

Zdravje rastlin

Zaščitni ukrepi proti vnosu rastlin, organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v EU in proti njihovemu širjenju

 

Nadzor zdravstvenega varstva rastlin

Za uvoz rastlinskih proizvodov v EU in vsako gradivo, ki lahko daje zatočišče škodljivim organizmom na rastlinah (npr. lesni proizvodi, tla itd.), se lahko uporabljajo zaščitni ukrepi. To je namenjeno preprečevanju vnosa in/ali širjenja organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, ki prehajajo meje EU.

 

Varnost hrane in krme

Uvoz živil in krme neživalskega izvora je dovoljen le, če je skladen s splošnimi pogoji in posebnimi določbami za preprečevanje tveganj za zdravje ljudi in živali

 

Sledljivost, skladnost in odgovornost v živilih in krmi

Živil in krme ni mogoče dati na trg Evropske unije (EU), če niso varna. Zakonodaja EU o živilih ne zagotavlja le visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi in interesov potrošnikov, ampak tudi varovanje zdravja in dobrobiti živali, zdravja rastlin in okolja.

 

Nadzor nad zdravstvenim nadzorom krme neživalskega izvora

Uvoz krmil neživalskega izvora v EU je dovoljen le, če prihajajo iz obratov, ki imajo v EU zastopnika in izpolnjujejo splošna in posebna pravila za preprečevanje tveganja za zdravje ljudi in živali ter za varstvo okolja.

 

Nadzor zdravstvenega stanja živil neživalskega izvora

Uvoz živil neživalskega izvora v Evropsko unijo (EU) mora biti v skladu s splošnimi pogoji in posebnimi določbami, katerih namen je preprečiti tveganje za javno zdravje in zaščititi interese potrošnikov.

 

Zdravstveni nadzor izdelkov, ki so v stiku z živili

Vsi materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili (neposredno ali posredno), morajo izpolnjevati zahteve EU za zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi in interesov potrošnikov.

 

Zdravstveni nadzor gensko spremenjenih živil in novih živil

Uvoz gensko spremenjenih živil in novih živil v EU mora biti v skladu s posebnimi postopki odobritve, da se zagotovi najvišja raven varovanja zdravja ljudi.

 

Nadzor zdravja in označevanja tobačnih izdelkov

Vsi tobačni izdelki, uvoženi v EU, morajo biti v skladu z novim pravnim okvirom (ki se uporablja od 20. maja 2016), ki ureja izdelavo, predstavitev in prodajo tobačnih izdelkov zaradi varovanja javnega zdravja in interesov potrošnikov.

 

Nadzor kemičnih snovi v hrani

Uvoz živil in krme je dovoljen le, če ne vsebuje kemičnih ostankov (tj. veterinarskih zdravil, pesticidov in onesnaževal) na ravneh, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi.

 

Nadzor ostankov veterinarskih zdravil pri živalih in živalskih proizvodih za prehrano ljudi

Uvoz proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi v EU je dovoljen le, če so v skladu z zakonodajo EU, ki omejuje količino kemičnih snovi in ostankov, dovoljenih v živih živalih in živalskih proizvodih.

 

Nadzor onesnaževal v živilih

Uvoz živil v EU mora biti skladen z zakonodajo EU, ki zagotavlja, da je hrana, dana na trg, varna za uživanje in ne vsebuje onesnaževal na ravneh, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi.

 

Nadzor ostankov pesticidov v rastlinskih in živalskih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi

Uvoz rastlinskih in živalskih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, ki imajo lahko ostanke pesticidov, je dovoljen le, če je v skladu z zakonodajo EU, ki je namenjena nadzoru prisotnosti kemičnih snovi in ostankov pri živih živalih, živalskih proizvodih in proizvodih rastlinskega izvora.

 

Tržni standardi za kmetijske in ribiške proizvode

Nekateri kmetijski in ribiški proizvodi, ki se potrošniku dobavljajo sveži, morajo biti v skladu s skupnimi standardi trženja in kakovosti, ki se nanašajo na različne vidike (svežost, velikost, kakovost, predstavitev, tolerance, označevanje itd.) in se lahko spremljajo z dokumentiranimi in/ali fizičnimi pregledi.

 

Tržni standardi za valilna jajca in piščance domače perutnine

Jajca za valjenje in piščanci, uvoženi v EU, morajo imeti jasne navedbe o svojem namenu in državi izvora. Lahko se skupaj pakirajo samo vrste, kategorije in vrste perutnine iste vrste, kategorije in vrste perutnine.

 

Tržni standardi za jajca

Uvožena kokošja jajca, primerna za prehrano ljudi ali za uporabo v živilski industriji, se ne smejo dajati na trg Evropske unije (EU), če niso skladna s pravili EU o razvrščanju, označevanju in etiketiranju/pakiranju.

 

Tržni standardi za nekatere ribiške proizvode

Nekateri ribiški proizvodi se lahko uvažajo iz tretjih držav in tržijo v Evropski uniji (EU) samo, če izpolnjujejo predpise EU o razvrščanju glede na svežost, velikost ali kategorije teže, pakiranje, predstavitev in označevanje.

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo

Sadje in zelenjava, ki sta namenjeni sveži prodaji potrošniku v EU, se lahko tržijo samo, če so zdravi, neoporečni in tržne kakovosti ter če je država porekla navedena v skladu s predpisi EU. Posebne določbe so določene za uvoz takšnih proizvodov iz Indije, Kenije, Maroka, Senegala, Turčije in Južne Afrike.

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo iz Indije

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo iz Kenije

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo iz Maroka

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo iz Senegala

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo iz Turčije

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo iz Južne Afrike

 

Tržni standardi za sveže banane

Uvožene banane morajo biti v skladu s predpisi EU na področjih, kot so kakovost, velikost, predstavitev itd., preden se dajo na trg.

 

Tržni standardi za konopljo

(samo za semena konoplje) se seme konoplje preveri na območjih, kot sta namen in vsebnost tretrahidrokanabinol (THC).

 

Tržni standardi za hmelj

Hmelj in hmeljni proizvodi se lahko uvozijo v EU le, če dokažejo, da so njihovi standardi kakovosti vsaj enakovredni minimalnim tržnim zahtevam EU.

 

Tržni standardi za naravno mineralno vodo

Uporaba opisov in opredelitev naravne mineralne vode je obvezna za izvoz ustekleničene vode na trg EU ter izpolnjevanje standardnih meril kakovosti.

 

Tržni standardi za oljčno olje

Uporaba poimenovanj in opredelitev oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin je obvezna za izvoz oljčnega olja na trg EU ter za izpolnjevanje standardnih meril kakovosti.

 

Tržni standardi za perutninsko meso

Uvoženo perutninsko meso mora biti skladno s predpisi EU na področjih, kot so konzerviranje, merila za razvrščanje, označevanje in vsebnost vode, preden se dajo na trg.

 

Tržni standardi za konzervirane sardele

Uvožene konzervirane sardele morajo biti v skladu s pravili EU na področjih, kot so vrsta vrste, predstavitev, ki zajema medije, sterilizacijo itd., preden se dajo na trg EU.

 

Zahteve glede trženja semen in razmnoževalnega materiala rastlin

Semena in razmnoževalni material rastlin, ki vstopajo na trg EU, morajo biti v skladu s posebno zakonodajo EU o tržnih zahtevah. Namen teh ukrepov je zagotoviti, da proizvodi izpolnjujejo merila za zdravje in visoko kakovost ter zaščito biotske raznovrstnosti.

 

Tržni standardi za konzervirani tun in palamido

Konzervirani tuni in palamide, uvoženi v EU, morajo pred dajanjem na trg EU upoštevati tržne standarde v zvezi z uporabo ribjih vrst, homogenost, oznako trgovine itd.

 

Poročilo o analizi in analizi za vino, grozdni sok in mošt

Za uvoz vina, grozdnega mošta in grozdnega soka je potreben dokument V I 1, ki je potrdilo analize iz uradnega laboratorija, ki ga priznava tretja država.

 

Proizvodi iz ekološke pridelave

Opis sheme ekološke pridelave, katere cilj je spodbujanje kakovostnega blaga in vključitev varstva okolja v kmetijstvo.

 
Deli to stran:

Hitre povezave