Izraz v glosarju:

Graduacija

Izraz, ki se uporablja za izključitev izdelkov s poreklom iz države upravičenke iz splošnega sistema preferencialov (GSP), ko dosežejo raven konkurenčnosti na trgu EU, na katerem za konkuriranje ne potrebujejo več splošnega sistema preferencialov. V nasprotju s prejšnjim GSP, ki je imel posebne „sektorje GSP“, gradacija zdaj temelji na „oddelkih“ skupne carinske tarife. Oddelek (tj. velika skupina izdelkov v določenem sektorju - SCT 21) iz posameznih držav se „diplomira“ (izključeno) iz GSP, kadar ti izdelki presežejo ustrezni prag (57 %, 17,5 % ali 47,2 % glede na vrsto izdelka) uvoza EU v okviru splošnega sistema preferencialov za iste izdelke kot letno povprečje v zadnjih treh letih.

Deli to stran:

Hitre povezave