Term i ordlistan:

Gradering

Term som används för att utesluta produkter med ursprung i ett förmånsland från det allmänna preferenssystemet när de uppnår en konkurrensnivå på EU-marknaden där de inte längre behöver det allmänna preferenssystemet för att kunna konkurrera. Till skillnad från det tidigare allmänna preferenssystemet, som hade särskilda ”sektorer”, baseras graderingen nu på ”avdelningarna” i Gemensamma tulltaxan (GTT). En avdelning (dvs. en stor grupp produkter inom en viss sektor – Gemensamma tulltaxan har 21) från enskilda länder ”graderade” (undantagna) från det allmänna preferenssystemet när dessa produkter överskrider den relevanta tröskeln (57 %, 17,5 % eller 47,2 % beroende på produkttyp) för EU:s import inom ramen för det allmänna preferenssystemet av samma produkter som ett årligt genomsnitt under de senaste tre åren.

Dela sidan:

Genvägar