Όρος στο γλωσσάριο:

Διαβάθμιση

Όρος που χρησιμοποιείται για τον αποκλεισμό από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) προϊόντων καταγωγής δικαιούχου χώρας, όταν φθάνουν σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας στην αγορά της ΕΕ στο οποίο δεν χρειάζονται πλέον το ΣΓΠ για να ανταγωνιστούν. Σε αντίθεση με το προηγούμενο ΣΓΠ, το οποίο περιλάμβανε «τομείς» ειδικά για το ΣΓΠ, η διαβάθμιση βασίζεται πλέον στα «τμήματα» του κοινού δασμολογίου (ΚΔ). Ένα τμήμα (δηλαδή, μια μεγάλη ομάδα προϊόντων σε έναν συγκεκριμένο τομέα — το ΚΔ έχει 21) από μεμονωμένες χώρες «διαβαθμίζεται» (εξαιρείται) από το ΣΓΠ όταν τα εν λόγω προϊόντα υπερβαίνουν το σχετικό κατώτατο όριο (57 %, 17,5 % ή 47,2 %, ανάλογα με τον τύπο προϊόντος) των εισαγωγών της ΕΕ στο πλαίσιο του ΣΓΠ των ίδιων προϊόντων ως ετήσιος μέσος όρος κατά την τελευταία τριετία.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις