Pojem ve slovníčku:

Absolvování

Výraz používaný k vyloučení produktů ze systému všeobecných celních preferencí (GSP) pocházejících ze zvýhodněné země, pokud dosáhnou úrovně konkurenceschopnosti na trhu EU, na níž již k soutěži v rámci systému GSP nepotřebují. Na rozdíl od předchozího systému GSP, který měl specifické „odvětví“ v rámci systému GSP, je nyní odstupňování založeno na „oddílech“ společného celního sazebníku. Třída (tj. velká skupina produktů v konkrétním odvětví - společný celní sazebník má 21) z jednotlivých zemí je „odstupňována“ (vyloučena) ze systému GSP, pokud tyto produkty překročí příslušnou prahovou hodnotu (57 %, 17,5 % nebo 47,2 % podle typu produktu) dovozu stejných produktů do EU v rámci systému GSP jako roční průměr za poslední tři roky.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy