Term fra ordlisten:

Graduering

Udtryk, der anvendes til at udelukke varer med oprindelse i et begunstiget land fra den generelle præferenceordning, når de når et konkurrenceniveau på EU-markedet, hvor de ikke længere har brug for GSP for at konkurrere. I modsætning til den tidligere GSP, som havde GSP-specifikke sektorer, er gradueringen nu baseret på "afsnittene" i den fælles toldtarif (FTT). Et afsnit (dvs. en stor gruppe af varer i en bestemt sektor — FTT har 21) fra individuelle lande er "gradueret" (udelukket) fra GSP, når disse varer overstiger den relevante tærskel (57 %, 17,5 % eller 47,2 % alt efter varetype) for EU's import under GSP af de samme varer som et årligt gennemsnit over de seneste tre år.

Del denne side: