Sõnastiku mõiste:

Gradueerimine

Termin, mida kasutatakse selleks, et jätta soodustatud riigist pärit tooted üldiste tariifsete soodustuste kavast välja, kui nad saavutavad ELi turul konkurentsivõime taseme, kus nad ei vaja enam üldiste tariifsete soodustuste kava raames konkureerimiseks. Erinevalt eelmisest GSP kavast, milles käsitleti GSP eri sektoreid, põhineb astmestamine nüüd ühise tollitariifistiku jaotistel. Üksikutest riikidest pärit jaotis (st teatava sektori suur tooterühm – ühise tollitariifistiku artikkel 21) „lõpetatakse“ (jäetakse välja) üldiste tariifsete soodustuste kavast, kui need tooted ületavad vastava künnise (vastavalt tooteliigile 57 %, 17,5 % või 47,2 %) ELi impordi puhul, mis toimub üldiste tariifsete soodustuste kava raames samade toodete puhul viimase kolme aasta keskmisena.

Jagage seda lehte: