Termin ze słowniczka:

Klasyfikacja

Termin stosowany do wyłączenia z ogólnego systemu preferencji (GSP) produktów pochodzących z kraju korzystającego, gdy osiągają one poziom konkurencyjności na rynku UE, na którym nie potrzebują już GSP, aby konkurować. W przeciwieństwie do poprzedniego systemu GSP, który obejmował „sektory” specyficzne dla GSP, zniesienie preferencji opiera się obecnie na „sekcjach” Wspólnej Taryfy Celnej (WTC). Sekcja (tj. duża grupa produktów w danym sektorze - WTC liczy 21) z poszczególnych krajów jest „objęta” (wyłączona) z GSP, jeżeli produkty te przekraczają odpowiedni próg (57 %, 17,5 % lub 47,2 %, w zależności od rodzaju produktu) przywozu do UE w ramach GSP tych samych produktów jako średnia roczna w ciągu ostatnich trzech lat.

Udostępnij tę stronę: