Pojem v slovníku:

Graduácia

Pojem používaný na vylúčenie výrobkov zo všeobecného systému preferencií (VSP) s pôvodom v zvýhodnenej krajine, keď dosiahnu úroveň konkurencieschopnosti na trhu EÚ, na ktorej už nepotrebujú VSP, aby mohli konkurovať. Na rozdiel od predchádzajúceho VSP, v ktorom boli „sektory špecifické pre VSP“, sa odstupňovanie teraz zakladá na „častiach“ Spoločného colného sadzobníka (CCT). Trieda (t. j. veľká skupina výrobkov v konkrétnom odvetví – SCS má 21) z jednotlivých krajín je „vylúčená“ (vylúčená) zo systému VSP, ak tieto výrobky presahujú príslušnú prahovú hodnotu (57 %, 17,5 % alebo 47,2 % podľa druhu výrobku) dovozu rovnakých výrobkov do EÚ v rámci VSP ako ročný priemer za posledné tri roky.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy