Terminu tal-glossarju:

Gradwazzjoni

Terminu użat biex jeskludi mis-sistema ġeneralizzata ta’ preferenzi (GSP) prodotti li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju, meta jilħqu livell ta’ kompetittività fis-suq tal-UE li fih m’għadx għandhom bżonn il-GSP biex jikkompetu. Għall-kuntrarju tal-GSP preċedenti li kellha “setturi” speċifiċi għall-GSP, il-gradwazzjoni issa hija bbażata fuq it- “taqsimiet” tat-Tariffa Doganali Komuni (TDK). Taqsima (jiġifieri, grupp kbir ta’ prodotti f’settur partikolari — is-CCT għandu 21) minn pajjiżi individwali huma “gradwati” (esklużi) mis-SĠP meta dawk il-prodotti jaqbżu l-limitu rilevanti (57 %, 17.5 % jew 47.2 %, skont it-tip ta’ prodott) tal-importazzjonijiet tal-UE taħt is-SĠP tal-istess prodotti bħala medja annwali matul l-aħħar tliet snin.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr