Речник на термините:

Завършване на обучението

Термин, използван за изключване от общата система от преференции (ОСП) на продукти с произход от държава бенефициер, когато те достигнат ниво на конкурентоспособност на пазара на ЕС, на което вече не се нуждаят от ОСП, за да се конкурират. За разлика от предишната ОСП, която имаше специфични за ОСП „сектори„, делението сега се основава на „разделите“ от Общата митническа тарифа (ОМТ). Раздел (т.е. голяма група продукти в конкретен сектор – ОМТ има 21) от отделните държави се „дипломират“ (изключени) от ОСП, когато тези продукти надхвърлят съответния праг (57 %, 17,5 % или 47,2 % според вида продукт) на вноса в ЕС по ОСП на същите продукти като средногодишна стойност през последните три години.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки