Glosārija termins:

Gradācija

Termins, ko izmanto, lai izslēgtu no vispārējo preferenču sistēmas (VPS) produktus, kuru izcelsme ir saņēmējvalstī, kad tie sasniedz tādu konkurētspējas līmeni ES tirgū, kurā tiem vairs nav vajadzīga VPS, lai konkurētu. Atšķirībā no iepriekšējās VPS, kurā bija VPS specifiskās “nozares”, gradācijas pamatā tagad ir kopējā muitas tarifa (KMT) “sadaļas”. Sadaļa (t. i., liela produktu grupa konkrētā nozarē – KMT ir 21) no atsevišķām valstīm ir “absolvēta” (izslēgta) no VPS, ja šie produkti pārsniedz attiecīgo robežvērtību (57 %, 17,5 % vai 47,2 % atkarībā no produkta veida) no to pašu produktu importa ES, uz kuriem attiecas VPS, kā gada vidējais rādītājs pēdējo trīs gadu laikā.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites