Hakusana:

Graduaatio

Termi, jota käytetään sulkemaan edunsaajamaasta peräisin olevat tuotteet yleisen tullietuusjärjestelmän ulkopuolelle, kun ne saavuttavat EU:n markkinoilla kilpailukyvyn, jolla ne eivät enää tarvitse GSP-järjestelmää kilpaillakseen. Toisin kuin edellisessä GSP-järjestelmässä, jossa oli erityisiä aloja, etuuksien asteittainen vähentäminen perustuu nyt yhteisen tullitariffin (CCT) ”jaksoihin”. Jakso (eli tietyn alan suuri tuoteryhmä – yhteisen tullitariffin 21 tuoteryhmää) yksittäisistä maista ”graduoitu” (poissuljettu) GSP-järjestelmän ulkopuolelle, kun kyseiset tuotteet ylittävät asianomaisen kynnysarvon (57 prosenttia, 17,5 prosenttia tai 47,2 prosenttia tuotetyypistä riippuen) samojen tuotteiden GSP-järjestelmässä vuosittain keskimäärin tapahtuneen tuonnin osalta kolmen viime vuoden aikana.

Jaa tämä sivu: