05 julij 2023

Preferencialni uvoz EU s Sejšelov, zajet v navedbah o poreklu, ki jih sestavijo registrirani izvozniki

Od 1. julija 2023 morajo subjekti EU, ki želijo izkoristiti preferencialno tarifno obravnavo iz začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU ter Vzhodno in Južno Afriko (v nadaljnjem besedilu: začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in ESA) za uvoz izdelkov s poreklom iz Sejšelov v EU, predložiti izjavo na računu, ki jo sestavi Evropska komisija v svojem sporočilu 2023/C 145/06 in je določena v členu 23 Protokola 1, in sicer:

  • Registriranega izvoznika (REX) v skladu z ustreznimi določbami zakonodaje Sejšelov; ali
  • Kateri koli izvoznik za pošiljke, manjše od 6 000 EUR, ki so sestavljene iz enega ali več tovorkov.

Zato od 1. julija 2023 uvoz s Sejšelov, ki mu je bilo prej priloženo potrdilo EUR-1 ali izjava na računu, ki jo je izdal pooblaščeni izvoznik, ne bo upravičen do preferencialne tarifne obravnave iz začasnega sporazuma EU-ESA.

Več informacij je na voljo v:

Deli to stran:

Hitre povezave