05 juuli 2023

ELi sooduskorra alusel toimuv import Seišellidelt, mis on hõlmatud registreeritud eksportijate koostatud päritolukinnitustega

Alates 1. juulist 2023 peavad ELi ettevõtjad, kes soovivad kasutada ELi ning Ida- ja Lõuna-Aafrika vahepealse majanduspartnerluslepingu tariifset sooduskohtlemist Seišellidelt pärit toodete importimisel ELi, esitama arvedeklaratsiooni, mille on koostanud vastavalt Euroopa Komisjoni teatisele 2023/C 145/06 ja protokolli nr 1 artiklile 23:

  • Registreeritud eksportija (REX) kooskõlas Seišellide õigusaktide asjakohaste sätetega; või
  • Iga eksportija alla 6 000 EUR suuruste saadetiste puhul, mis koosnevad ühest või mitmest pakendist.

Seega ei kohaldata alates 1. juulist 2023 Seišellide impordi suhtes, millega oli eelnevalt kaasas heakskiidetud eksportija väljastatud sertifikaat EUR-1 või arvedeklaratsioon, ELi-ESA iEPAs sätestatud tariifset sooduskohtlemist.

Täiendav info leitav:

Jagage seda lehte: