05 júla 2023

Preferenčný dovoz EÚ zo Seychel, na ktorý sa vzťahujú potvrdenia o pôvode vyhotovené registrovanými vývozcami

Od 1. júla 2023 musia hospodárske subjekty EÚ, ktoré chcú využívať preferenčné sadzobné zaobchádzanie podľa dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a východnou a južnou Afrikou (EU-ESA iEPA) pri dovoze výrobkov s pôvodom na Seychelách do EÚ, predložiť vyhlásenie na faktúre vyhotovené, ako uviedla Komisia EÚ vo svojom oznámení 2023/C 145/06 a ako sa stanovuje v článku 23 protokolu 1, a to:

  • Registrovaný vývozca (REX) v súlade s príslušnými ustanoveniami seychelských právnych predpisov; alebo
  • Každého vývozcu v prípade zásielok nižších ako 6 000 EUR pozostávajúcich z jedného alebo viacerých balení.

Preto sa od 1. júla 2023 na dovoz zo Seychel, ku ktorému bolo predtým priložené osvedčenie EUR-1 alebo fakturačné vyhlásenie vydané schváleným vývozcom, nebude môcť vzťahovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie stanovené v DDHP medzi EÚ a ESA.

Viac informácii možno získať v:

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy