05 jūlijs 2023

ES preferenciālais imports no Seišelām, uz kuru attiecas reģistrēto eksportētāju paziņojumi par izcelsmi

No 2023. gada 1. jūlija ES uzņēmējiem, kuri vēlas izmantot preferenciālā tarifa režīmu, kas noteikts ES un Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumā (ES un EKA iEPA), importējot ES Seišelu izcelsmes ražojumus, jāiesniedz faktūras deklarācija, kas sagatavota, par kuru ES Komisija paziņojusi savā paziņojumā 2023/C 145/06 un paredzēta 1. protokola 23. pantā:

  • Reģistrēts eksportētājs (REX) saskaņā ar Seišelu tiesību aktu attiecīgajiem noteikumiem; vai
  • Jebkurš eksportētājs sūtījumiem, kuru svars ir mazāks par 6 000 EUR un kuri sastāv no vienas vai vairākām pakām.

Tāpēc no 2023. gada 1. jūlija importam no Seišelām, kam iepriekš bija pievienots atzīta eksportētāja izdots EUR-1 sertifikāts vai faktūras deklarācija, nevarēs piemērot ES un ADĀ iEPA paredzēto preferenciālā tarifa režīmu.

Sīkāka informācija ir pieejama:

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites