05 Юли 2023

Преференциален внос в ЕС от Сейшелските острови, обхванат от изявления за произход, изготвени от регистрирани износители

Считано от 1 юли 2023 г. операторите от ЕС, които желаят да се ползват от преференциалното тарифно третиране съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Източна и Южна Африка (МСИП между ЕС и ИЮА) относно вноса в ЕС на продукти с произход от Сейшелските острови, трябва да представят декларация върху фактура, изготвена съгласно посоченото от Комисията на ЕС в нейното Съобщение 2023/C 145/06 и в член 23 от протокол 1, като:

  • Регистриран износител (REX) съгласно съответните разпоредби на законодателството на Сейшелските острови; или
  • Всеки износител за пратки под 6,000 EUR, състоящи се от един или повече пакети.

Поради това от 1 юли 2023 г. вносът от Сейшелските острови, който преди това е бил придружен от сертификат EUR-1 или декларация върху фактура, издадени от одобрен износител, няма да може да се ползва от преференциалното тарифно третиране, предвидено във временното СИП между ЕС и ИЮА.

Допълнителна информация можете да намерите в:

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки