05 juli 2023

Förmånsimport till EU från Seychellerna som omfattas av ursprungsförsäkringar som upprättats av registrerade exportörer

Från och med den 1 juli 2023 måste EU-aktörer som vill omfattas av förmånsbehandling i enlighet med interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och östra och södra Afrika vid import till EU av produkter med ursprung i Seychellerna lämna in en fakturadeklaration som upprättats, i enlighet med kommissionens meddelande 2023/C 145/06 och artikel 23 i protokoll 1, genom att

  • En registrerad exportör (REX), i enlighet med tillämpliga bestämmelser i Seychellernas lagstiftning. eller
  • Alla exportörer för sändningar på mindre än 6,000 EUR som består av ett eller flera kollin.

Från och med den 1 juli 2023 kommer därför import från Seychellerna som tidigare åtföljdes av ett EUR-1-certifikat eller en fakturadeklaration som utfärdats av en godkänd exportör inte att omfattas av den förmånsbehandling i tullhänseende som föreskrivs i interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA.

Mer information finns i:

Dela sidan:

Genvägar