05 lipca 2023

Preferencyjny przywóz UE z Seszeli objęty oświadczeniami o pochodzeniu sporządzonymi przez zarejestrowanych eksporterów

Od dnia 1 lipca 2023 r. podmioty gospodarcze z UE, które chcą skorzystać z preferencyjnego traktowania taryfowego przewidzianego w przejściowej umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Wschodnią i Południowoafrykańską (umowa o partnerstwie gospodarczym UE-ESA) w odniesieniu do przywozu do UE produktów pochodzących z Seszeli, muszą przedłożyć deklarację na fakturze sporządzoną zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską w komunikacie 2023/C 145/06 i przewidzianymi w art. 23 protokołu 1 przez:

  • Zarejestrowany eksporter (REX), zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawodawstwa Seszeli; lub
  • Każdy eksporter w przypadku przesyłek o wartości mniejszej niż 6 000 EUR składających się z jednego lub więcej opakowań.

W związku z tym od dnia 1 lipca 2023 r. przywóz z Seszeli, któremu wcześniej towarzyszyło świadectwo EUR-1 lub deklaracja na fakturze wydana przez upoważnionego eksportera, nie będzie mógł korzystać z preferencyjnego traktowania taryfowego przewidzianego w umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a ESA.

Dodatkowe informacje można znaleźć w:

Udostępnij tę stronę: