05 heinäkuuta 2023

Etuuskohteluun oikeutettu EU:n tuonti Seychelleiltä, jonka alkuperävakuutukset ovat peräisin rekisteröidyiltä viejiltä

EU:n toimijoiden, jotka haluavat saada EU:n ja itäisen ja eteläisen Afrikan väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen (EU:n ja ESAn väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen) tullietuuskohtelun Seychelleiltä peräisin olevien tuotteiden tuonnissa EU:hun, on 1. heinäkuuta 2023 alkaen toimitettava kauppalaskuilmoitus, jonka on laatinut EU:n komissio tiedonannossaan 2023/C 145/06 ja josta määrätään pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 23 artiklassa,

  • Rekisteröity viejä (REX) Seychellien lainsäädännön asiaa koskevien säännösten mukaisesti; tai
  • Viejä, kun kyseessä ovat yhdestä tai useammasta pakkauksesta koostuvat alle 6000 euron suuruiset lähetykset.

Näin ollen 1. heinäkuuta 2023 alkaen Seychelleiltä tulevaan tuontiin, jonka mukana oli aiemmin valtuutetun viejän antama EUR-1-tavaratodistus tai kauppalaskuilmoitus, ei voida soveltaa EU:n ja ESAn väliaikaisessa talouskumppanuussopimuksessa määrättyä tullietuuskohtelua.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa

Jaa tämä sivu: