05 Ιουλίου 2023

Προτιμησιακές εισαγωγές της ΕΕ από τις Σεϋχέλλες που καλύπτονται από βεβαιώσεις καταγωγής που συντάσσονται από εγγεγραμμένους εξαγωγείς

Από την 1 Ιουλίου 2023, οι οικονομικοί φορείς της ΕΕ που επιθυμούν να επωφεληθούν από την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (iEPA ΕΕ-ΑΜΑ) κατά την εισαγωγή στην ΕΕ προϊόντων καταγωγής Σεϋχελλών πρέπει να υποβάλουν δήλωση τιμολογίου που συντάσσεται, όπως αναφέρεται από την Επιτροπή της ΕΕ στην ανακοίνωσή της 2023/C 145/06 και προβλέπεται στο άρθρο 23 του πρωτοκόλλου 1, από:

  • Εγγεγραμμένος εξαγωγέας (REX), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας των Σεϋχελλών· ή
  • Κάθε εξαγωγέα για αποστολές κάτω των 6,000 EUR που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα δέματα.

Ως εκ τούτου, από την 1 Ιουλίου 2023, οι εισαγωγές από τις Σεϋχέλλες που συνοδεύονταν προηγουμένως από το πιστοποιητικό EUR-1 ή τη δήλωση τιμολογίου που έχει εκδοθεί από εγκεκριμένο εξαγωγέα δεν θα μπορούν να επωφεληθούν από την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση που προβλέπεται στην ενδιάμεση ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις