05 juli 2023

Preferentiële EU-invoer uit de Seychellen waarvoor door geregistreerde exporteurs attesten van oorsprong zijn opgesteld

Met ingang van 1 juli 2023 moeten EU-marktdeelnemers die bij de invoer in de EU van producten van oorsprong uit de Seychellen in aanmerking wensen te komen voor de preferentiële tariefbehandeling in het kader van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Oostelijk en Zuidelijk Afrika (EU-ESA iEPA), een factuurverklaring indienen die is opgesteld, zoals gerapporteerd door de Commissie in haar mededeling 2023/C 145/06 en bedoeld in artikel 23 van Protocol nr. 1, door:

  • Een geregistreerde exporteur (REX), overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de wetgeving van de Seychellen; of
  • Elke exporteur voor zendingen van minder dan 6,000 EUR die uit een of meer colli bestaan.

Derhalve zal de invoer uit de Seychellen die voordien vergezeld ging van het EUR-1-certificaat of de factuurverklaring die door een toegelaten exporteur was afgegeven, vanaf 1 juli 2023 niet in aanmerking komen voor de preferentiële tariefbehandeling waarin de iEPA EU-ESA voorziet.

Meer informatie is te vinden in:

Deze pagina delen:

Snelle links