Vanliga frågor:

För vilka länder hittar jag information om min handelsassistent för tjänster och investeringar?

Förnärvarande är Min handelsassistent för tjänster och investeringar begränsad till Kanada och Förenade kungariket.

Observera att informationen för dessa två länder endast omfattar juridiska tjänster och sjötransporttjänster. Information om redovisningstjänster finns för närvarande också tillgänglig för Förenade kungariket. Förteckningen över länder som omfattas kommer att utvidgas gradvis.

Dela sidan:

Genvägar