Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Term fra ordlisten:

Det Europæiske Fællesskab

Det Europæiske Fællesskab samler tre tidligere Europæiske Fællesskaber — for så vidt angår atomenergi (Euratom), kul og stål (EKSF) og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF).

Del denne side:

Genveje