Речник на термините:

Европейска общност

Европейската общност обединява три бивши Европейски общности — за атомна енергия (ЕВРАТОМ), въглища и стомана (ЕОВС) и Европейската икономическа общност (ЕИО или общ пазар).

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки