Όρος στο γλωσσάριο:

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συγχωνεύει τις τρεις πρώην Ευρωπαϊκές Κοινότητες — για την πυρηνική ενέργεια (Ευρατόμ), για τον άνθρακα και τον χάλυβα (ΕΚΑΧ) και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ ή κοινή αγορά).

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις