Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Termin ze słowniczka:

Wspólnota Europejska

Wspólnota Europejska łączy trzy byłe Wspólnoty Europejskie: dla energii jądrowej (EURATOM), węgla i stali (EWWiS) oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG lub Wspólnego Rynku).

Udostępnij tę stronę:

Linki