Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Termin ze słowniczka:

Wspólnota Europejska

Wspólnota Europejska łączy trzy byłe Wspólnoty Europejskie: dla energii jądrowej (EURATOM), węgla i stali (EWWiS) oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG lub Wspólnego Rynku).

Share this page:

Linki