Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term fra ordlisten:

Regional kumulation

Formen for diagonal kumulation, som kun findes under den generelle præferenceordning (GSP) og opererer mellem medlemmer af en regional gruppe af modtagerlande (f.eks. ASEAN).

Relateret indhold:

Oprindelsesregler

Share this page:

Genveje